Focus Care Academy er opptatt av kvalitet, kompetanse og kontinuitet

Mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere i Norge fører til store belastninger på pasienter, pårørende og ansatte. Det store behovet for bemanning har medført en økning i helsepersonell fra andre europeiske land.

Vårt utdanningsprogram har som formål å gi kvalifiserende kurs og opplæring til kandidater som ønsker å arbeide i Norge. Ordningen sikrer at helsepersonellet har en gyldig utdannelse og fagkompetansen som etterspørres i Norge, ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig språk, og god kjennskap til arbeidsforholdene i norsk helsevesen.

  • Weronica Hoppe

    Kursene var omfattende og lærerike, noe som gjorde det lett for meg å jobbe rundt om i Norge.

    Weronica Hoppe - Fast jobb i Focus Care AS etter endt studie.