Hva vi gjør

Hva vi gjør

Focus Care Academy tilbyr et utviklings- og studieprogram for gjennomføring av norskopplæring og kvalifiserende kurs innen sykepleie- og helsefagarbeid for sykepleiere og helsepersonell som er ansatt i Focus Care Norge

Gjennom studieprogrammet jobber Focus Care Academy aktivt for å kvalitetssikre at alle kandidater har en gyldig utdannelse fra godkjent helsefaglig universitet/høyskole, og at de tilegner seg tilstrekkelige kvalifikasjoner til å bli autorisert til å jobbe som helsepersonell på norske helseinstitusjoner.

Focus Care Academy sikrer gjennom norskopplæringen at kandidaten forstår og kan gjøre seg forstått på arbeidsplassen. Nødvendig språkkompetanse i norsk er alfa og omega for dokumentasjon, kommunikasjon, tillit og samarbeid mellom bruker/pasient, helsepersonell og arbeidskolleger. Vårt mål er at alle kandidater har språkferdigheter på B1-nivå før de begynner å jobbe i Norge.

Om kursprogrammet:

Våre kurs består av norsk språkopplæring (skriftlig og muntlig) og videreutdannelse innen sykepleie - med spesiell vekt på arbeid innen geriatri og eldreomsorg. Som en del av opplæringen forberedes våre kandidater på jobben i Norge gjennom omfattende kvalifiserende kurs. Dette inkluderer seminarer i bl.a:

  • Medikamenthåndtering
  • Rapportsystem
  • Hjelpemidler
  • HMS
  • Pasientlovgivning
  • Fagterminologi

I tillegg kurses de i kulturforståelse, arbeidstakers rettigheter/plikter og regler knyttet til lønn/skatt/arbeidstillatelse.

Focus Care Academy er per i dag representert med fagutdannede lærere og medisinsk personell for videreutdannelse av studenter i en rekke europeiske land. Våre språklærere og faglige instruktører er håndplukket og heltidsansatte. I tillegg har vi en dedikert stab med ansvar for rekruttering, oversetting/ dokumentasjon, samt vandels- og referansesjekk.

Focus Care Academy har utvalgte partnere som vi jobber tett med, både med hensyn til utdannelse og rekruttering. I Norge inkluderer dette en rekke pleieinstitusjoner som fungerer som arena for opplæring og praksis for våre kursdeltakere.

Om hospitering:

Før kandidatene starter å jobbe, har de hospitering i 1-3 uker i Norge. Her skal de få utøve språk og ferdigheter, utvikle kulturforståelse og lære mer om hvordan man jobber i helsevesenet i Norge.

For helseinstitusjonene som tar imot hospitanten gir det en unik mulighet til å observere hospitanten med tanke på språk og ferdigheter, og sjekke om kvaliteten er slik de ønsker.

Å være hospiteringsplass gir mange fordeler:

  • Det innebærer ingen ekstra kostnader
  • Nysgjerrig og lærevillig hospitant
  • Hospiteringsplassen får en unik mulighet til å velge ansatte man ønsker at skal jobbe hos enheten ved et annet tidspunkt
  • Mange av våre ansatte har videreutdanning, kanskje enheten kan dra nytte av kompetansen som våre ansatte innehar?

Veileder er ikke nødvendig, fordi den som hospiterer er utdannet, men en eller to personer som den ansatte kan følge i hospiteringsperioden, og som  kan gi praktisk veiledning er alltid en suksessfaktor!

Reise og opphold til den ansatte dekkes av Focus Care Norge, samt penger til mat og drikke i hele perioden. Ønsker dere hospitanter i 2020, eller er nysgjerrige på dette med hospitanter, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.