Veien videre

Veien videre

Kandidatene som består kursprogrammet hos Focus Care Academy ansettes i Focus Care Norge AS. Focus Care Norge AS er et bemanningsselskap som driver utleie av autorisert helsepersonell, og er en av de ledende leverandører av helsepersonell til norsk helsevesen. Ansettelse hos Focus Care Norge innebærer ordnede arbeidsforhold og avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Focus Care er medlem av NHO Service og Handel, og ansatte i Focus Care har lønnsbetingelser som tilsvarer KS tariff.

Les mer om Focus Care på focuscare.no